Zmień ustawienia
Zmień ustawienia

Zmiana adresu siedziby Spółki SISMS Sp. z o.o.

Informujemy, że zmienia się nazwa ulicy siedziby Spółki Samorządowy Informator
SMS Sp. z o.o. (SISMS Sp. z o.o.) na mocy zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 13 grudnia 2017 roku dotyczącego zmiany nazwy ulic na Dolnym Śląsku, w oparciu o ustawę
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek
organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz pomników.

Dotychczasowy adres Spółki zmienia się na:
Samorządowy Informator SMS Sp. z o.o. (SISMS Sp. z o.o.)
Ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław

Regulamin dla użytkownika

Obowiązujący regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Użytkowników Systemu SISMS z dnia 30.11.2016r.

Informacja o zmianach w aplikacji Komunikator SISMS (BLISKO) - POBIERZ

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować Państwa o zaplanowanych zmianach w Komunikatorze SISMS, które będą dostępne w nowej wersji aplikacji o nazwie BLISKO i umożliwią korzystanie z nowych przydatnych funkcjonalności. Pomimo, że aplikacja zupełnie zmieni swój wygląd, wszystkie ustawienia zostaną zachowane, jednak należy mieć na uwadze, iż zostaną pozostawione tylko wiadomości z ostatnich dwóch tygodni. Aplikacja BLISKO zmieni sposób wyszukiwania nadawców. Teraz wystarczy, że użytkownik wpisze dowolną miejscowość, a system poinformuje go, jacy Nadawcy działają na wskazanym obszarze. Z tego powodu, przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji, aplikacja poprosi Państwa o potwierdzenie nazwy miejscowości, dla której będą wysyłane powiadomienia. Aby ułatwić poruszanie się po BLISKO przygotowaliśmy okna-samouczki, które wyświetlą się w kolejnych przejściach aplikacji. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to prosimy o zapoznanie się z zakładką FAQ lub zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem .

Aplikacja BLISKO będzie dostępna w sklepach dystrybucyjnych w różnych terminach z uwagi na ich politykę weryfikacji upgradu aplikacji. Przewidujemy następujące terminy dostępności BLISKO: Google Play do dnia 02.12.2016r., App Store i Windows Store do dnia 05.12.2016r.

Zapraszamy do korzystania z nowych funkcjonalności aplikacji BLISKO!

Serdecznie pozdrawiamy Zespół SISMS Sp. z o.o.

Regulaminy nieobowiązujące Rozwiń

Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Użytkowników Systemu SISMS z dnia 10.04.2015r.Pobierz

Regulamin dla klientów

Obowiązujący regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Systemu SISMS z dnia 30.11.2016r.

Treści Regulaminów są objęte ochroną ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Właścicielem autorskich praw majątkowych do Regulaminu jest Samorządowy Informator SMS Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kruczkowskiego 19. Kopiowanie lub wykorzystanie Regulaminu (lub jego fragmentu) do innych celów, bez uprzedniej pisemnej zgody SISMS Sp. z o.o., jest zabronione. Wykorzystanie treści Regulaminu (lub jego części) niezgodnie z powyższym, uprawnia SISMS Sp. z o.o. do skorzystania z uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

© 2018 SISMS.pl - SISMS Sp. z o.o..
Wszelkie prawa zastrzeżone